.net - registrovana ochranna znamka???

From: DUBEC Milan (Milan.Dubec@etech.sk)
Date: 24. 03. 2001, 20:16 CET


Este raz a citatelne :o)

M$ si dal zaregistrova ochrannu znamku ".net" a to pre tieto produkty a
sluzby:
 
9 - Softver; najma softver operacnych systemov; servrovy softver; softver na
spravu sieti; pomocne programy; programy na vyvoj softveru; bezpecnostny a
overovaci softver; pocitacove programy na prevadzku pocitacovych periferii;
rucnych pocitacov, osobnych digitalnych asistentov (PDA), radio pagerov,
celularnych telefonov, televiznych a kablovych set-top boxov, hernych
konzol, prehravacov digitalnych videodiskov (DVD), digitalnych
videozaznamov, radii, osobnych elektronickych zariadeni a verejnych
komunikacnych kioskov; uplny rad aplikacneho a obchodneho softveru; hraci
softver na pouzitie na pocitacoch a prehravacoch videohier; softver
prehliadacov pre pocitacove siete, bezdrotove siete a globalne komunikacne
siete; pocitacove programy na spravu komunikacie a dat a vymenu informacii
pocitacovymi sietami, bezdrotovymi sietami a globalnymi pocitacovymi
sietami; pocitace; pocitacove periferie; pocitace laptop; rucne pocitace;
osobni digitalni asistenti (PDA); radio pagery; celularne telefony;
televizne a kablove set-top boxy; herne konzoly; prehravace digitalnych
videodiskov (DVD); digitalne videozaznamy; radia; osobne elektronicke
zariadenia a verejne komunikacne kiosky.
 
16 - Publikacie, najma knihy, informacne bulletiny, casopisy a uzivatelske
manualy; casopisy a informacne bulletiny distribuovane pocitacovymi sietami
a globalnymi komunikacnymi sietami.
 
28 - Rucne jednotky na prehravanie videohier alebo pocitacovych hier a
softver operacnych systemov na pouzitie s nimi; samostatne hracie stroje s
video vystupom a softver operacneho systemu na pouzitie s nimi; hracky, hry,
videohry a sportovy tovar.
 
35 - Organizacia, priprava, vedenie a propagacia obchodnych vystav, vystav a
obchodnych konferencii v oblastiach pocitacoveho hardveru, softveru,
telekomunikacii a modernych technologii a v oblastiach vyvoja pocitacovych
programov a systemov; sluzby poskytovania licencii; poskytovanie licencii
inym na pouzivanie technologii, softveru a ochrannych znamok; poskytovanie
informacii v oblasti obchodu, obchodnej komunikacie a obchodovania
prostrednictvom pocitacovych sieti a globalnych pocitacovych sieti; vedenie
podnikov a konzultacne sluzby ponukane prostrednictvom pocitacovych sieti a
globalnych pocitacovych sieti; on-line maloobchodne sluzby; sluzby
objednavania postou a on-line sluzby maloobchodu a distribucie v oblastiach
pocitacoveho hardveru, elektronickych zariadeni, softveru a publikacii;
sluzby inzercie a marketingu, najma propagacia tovaru a sluzieb
prostrednictvom pocitacovych sieti, bezdrotovych sieti a globalnych
komunikacnych sieti; a dodavanie inzeratov a propagacnych materialov inym
elektronickou postou a pocitacovymi sietami, bezdrotovymi sietami a
globalnymi komunikacnymi sietami.
 
38 - Telekomunikacne sluzby; sluzby elektronickej posty a posielania sprav;
poskytovanie on-line chatovacich miestnosti na prenos sprav medzi
pocitacovymi uzivatelmi, tykajucich sa roznych tem; poskytovanie pristupu
inym k pocitacovym sietam; bezdrotove siete a globalne pocitacove siete;
poskytovanie dat a informacii sietami celularnych telefonov a bezdrotovymi
komunikacnymi sietami; a poskytovanie informacii v oblasti telekomunikacii a
telekomunikacneho softveru a systemy na pocitacovych sietach, bezdrotovych
sietach a globalnych pocitacovych sietach.

42 - Pocitacove sluzby; vytvaranie a distribucia medii na pouzitie na
pocitacovych sietach, bezdrotovych sietach a globalnych komunikacnych
sietach; sluzby web hostingu; sluzby prenajmu softveru; konzultacne sluzby v
oblastiach pocitacov, softveru, elektroniky, telekomunikacii, bezpecnosti a
overovania; a poskytovanie informacii o sirokej skale tem pocitacovymi
sietami, bezdrotovymi sietami a globalnymi telekomunikacnymi sietami.
 
informacie boli cerpane z http://www.indprop.gov.sk
 
---
DUBEC Milan
eTechnologies, a. s.This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:42 CEST