Re: .net - registrovana ochranna znamka???

From: Martin Šimša (msimsa@seminarky.cz)
Date: 04. 03. 2001, 00:47 CET


Aha, takze ja si asi necham uvalit TM na barvu svych vlasu... krasny zpusob jak se stat jedinym sveho druhu (jak ziskat monopol)...

Martin Simsa

http://www.seminarky.cz
====================
msimsa@seminarky.cz
tel.: 0606 808 635
====================
  -----Původní zpráva-----
  Od: DUBEC Milan <Milan.Dubec@etech.sk>
  Komu: 'reklama@nawebu.cz' <reklama@nawebu.cz>
  Datum: 25. března 2001 6:10
  Předmět: .net - registrovana ochranna znamka???
  
  
  M$ si dal zaregistrova ochrannu znamku ".net" a to pre tieto produkty a sluzby:
   
  9 - Softvér; najmä softvér operačných systémov; servrový softvér; softvér na správu sietí; pomocné programy; programy na vývoj softvéru; bezpečnostný a overovací softvér; počítačové programy na prevádzku počítačových periférií; ručných počítačov, osobných digitálnych asistentov (PDA), rádio pagerov, celulárnych telefónov, televíznych a káblových set-top boxov, herných konzol, prehrávačov digitálnych videodiskov (DVD), digitálnych videozáznamov, rádií, osobných elektronických zariadení a verejných komunikačných kioskov; úplný rad aplikačného a obchodného softvéru; hrací softvér na použitie na počítačoch a prehrávačoch videohier; softvér prehliadačov pre počítačové siete, bezdrôtové siete a globálne komunikačné siete; počítačové programy na správu komunikácie a dát a výmenu informácií počítačovými sieťami, bezdrôtovými sieťami a globálnymi počítačovými sieťami; počítače; počítačové periférie; počítače laptop; ručné počítače; osobní digitálni asistenti (PDA); rádio pagery; celulárne telefóny; televízne a káblové set-top boxy; herné konzoly; prehrávače digitálnych videodiskov (DVD); digitálne videozáznamy; rádiá; osobné elektronické zariadenia a verejné komunikačné kiosky.
   
  16 - Publikácie, najmä knihy, informačné bulletiny, časopisy a užívateľské manuály; časopisy a informačné bulletiny distribuované počítačovými sieťami a globálnymi komunikačnými sieťami.
   
  28 - Ručné jednotky na prehrávanie videohier alebo počítačových hier a softvér operačných systémov na použitie s nimi; samostatné hracie stroje s video výstupom a softvér operačného systému na použitie s nimi; hračky, hry, videohry a športový tovar.
   
  35 - Organizácia, príprava, vedenie a propagácia obchodných výstav, výstav a obchodných konferencií v oblastiach počítačového hardvéru, softvéru, telekomunikácií a moderných technológií a v oblastiach vývoja počítačových programov a systémov; služby poskytovania licencií; poskytovanie licencií iným na používanie technológií, softvéru a ochranných známok; poskytovanie informácií v oblasti obchodu, obchodnej komunikácie a obchodovania prostredníctvom počítačových sietí a globálnych počítačových sietí; vedenie podnikov a konzultačné služby ponúkané prostredníctvom počítačových sietí a globálnych počítačových sietí; on-line maloobchodné služby; služby objednávania poštou a on-line služby maloobchodu a distribúcie v oblastiach počítačového hardvéru, elektronických zariadení, softvéru a publikácií; služby inzercie a marketingu, najmä propagácia tovaru a služieb prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí a globálnych komunikačných sietí; a dodávanie inzerátov a propagačných materiálov iným elektronickou poštou a počítačovými sieťami, bezdrôtovými sieťami a globálnymi komunikačnými sieťami.
   
  38 - Telekomunikačné služby; služby elektronickej pošty a posielania správ; poskytovanie on-line chatovacích miestností na prenos správ medzi počítačovými užívateľmi, týkajúcich sa rôznych tém; poskytovanie prístupu iným k počítačovým sieťam; bezdrôtové siete a globálne počítačové siete; poskytovanie dát a informácií sieťami celulárnych telefónov a bezdrôtovými komunikačnými sieťami; a poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií a telekomunikačného softvéru a systémy na počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych počítačových sieťach.
  
  42 - Počítačové služby; vytváranie a distribúcia médií na použitie na počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach; služby web hostingu; služby prenájmu softvéru; konzultačné služby v oblastiach počítačov, softvéru, elektroniky, telekomunikácií, bezpečnosti a overovania; a poskytovanie informácií o širokej škále tém počítačovými sieťami, bezdrôtovými sieťami a globálnymi telekomunikačnými sieťami.
   
  informacie boli cerpane z http://www.indprop.gov.sk
   
  ---
  DUBEC Milan
  eTechnologies, a. s.



This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:42 CEST