.net - registrovana ochranna znamka???

From: DUBEC Milan (Milan.Dubec@etech.sk)
Date: 24. 03. 2001, 20:09 CET


M$ si dal zaregistrova ochrannu znamku ".net" a to pre tieto produkty a
sluzby:
 
9 - Softvér; najmä softvér operačných systémov; servrový softvér; softvér na
správu sietí; pomocné programy; programy na vývoj softvéru; bezpečnostný a
overovací softvér; počítačové programy na prevádzku počítačových periférií;
ručných počítačov, osobných digitálnych asistentov (PDA), rádio pagerov,
celulárnych telefónov, televíznych a káblových set-top boxov, herných
konzol, prehrávačov digitálnych videodiskov (DVD), digitálnych
videozáznamov, rádií, osobných elektronických zariadení a verejných
komunikačných kioskov; úplný rad aplikačného a obchodného softvéru; hrací
softvér na použitie na počítačoch a prehrávačoch videohier; softvér
prehliadačov pre počítačové siete, bezdrôtové siete a globálne komunikačné
siete; počítačové programy na správu komunikácie a dát a výmenu informácií
počítačovými sieťami, bezdrôtovými sieťami a globálnymi počítačovými
sieťami; počítače; počítačové periférie; počítače laptop; ručné počítače;
osobní digitálni asistenti (PDA); rádio pagery; celulárne telefóny;
televízne a káblové set-top boxy; herné konzoly; prehrávače digitálnych
videodiskov (DVD); digitálne videozáznamy; rádiá; osobné elektronické
zariadenia a verejné komunikačné kiosky.
 
16 - Publikácie, najmä knihy, informačné bulletiny, časopisy a užívateľské
manuály; časopisy a informačné bulletiny distribuované počítačovými sieťami
a globálnymi komunikačnými sieťami.
 
28 - Ručné jednotky na prehrávanie videohier alebo počítačových hier a
softvér operačných systémov na použitie s nimi; samostatné hracie stroje s
video výstupom a softvér operačného systému na použitie s nimi; hračky, hry,
videohry a športový tovar.
 
35 - Organizácia, príprava, vedenie a propagácia obchodných výstav, výstav a
obchodných konferencií v oblastiach počítačového hardvéru, softvéru,
telekomunikácií a moderných technológií a v oblastiach vývoja počítačových
programov a systémov; služby poskytovania licencií; poskytovanie licencií
iným na používanie technológií, softvéru a ochranných známok; poskytovanie
informácií v oblasti obchodu, obchodnej komunikácie a obchodovania
prostredníctvom počítačových sietí a globálnych počítačových sietí; vedenie
podnikov a konzultačné služby ponúkané prostredníctvom počítačových sietí a
globálnych počítačových sietí; on-line maloobchodné služby; služby
objednávania poštou a on-line služby maloobchodu a distribúcie v oblastiach
počítačového hardvéru, elektronických zariadení, softvéru a publikácií;
služby inzercie a marketingu, najmä propagácia tovaru a služieb
prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí a globálnych
komunikačných sietí; a dodávanie inzerátov a propagačných materiálov iným
elektronickou poštou a počítačovými sieťami, bezdrôtovými sieťami a
globálnymi komunikačnými sieťami.
 
38 - Telekomunikačné služby; služby elektronickej pošty a posielania správ;
poskytovanie on-line chatovacích miestností na prenos správ medzi
počítačovými užívateľmi, týkajúcich sa rôznych tém; poskytovanie prístupu
iným k počítačovým sieťam; bezdrôtové siete a globálne počítačové siete;
poskytovanie dát a informácií sieťami celulárnych telefónov a bezdrôtovými
komunikačnými sieťami; a poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií a
telekomunikačného softvéru a systémy na počítačových sieťach, bezdrôtových
sieťach a globálnych počítačových sieťach.
 
42 - Počítačové služby; vytváranie a distribúcia médií na použitie na
počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných
sieťach; služby web hostingu; služby prenájmu softvéru; konzultačné služby v
oblastiach počítačov, softvéru, elektroniky, telekomunikácií, bezpečnosti a
overovania; a poskytovanie informácií o širokej škále tém počítačovými
sieťami, bezdrôtovými sieťami a globálnymi telekomunikačnými sieťami.
 
informacie boli cerpane z http://www.indprop.gov.sk
<http://www.indprop.gov.sk> 
 
---
DUBEC Milan
eTechnologies, a. s.
 This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:42 CEST