ad pepper media : Aktivity v Čechách neukončujeme

From: Palovic, Dag (DPalovic@adpepper.com)
Date: 27. 09. 2001, 12:02 CEST


 

Vážení obchodní priatelia,

 tlačová správa pána Kašpárka nie je oficiálnym dokumentom našej
spoločnosti a dôrazne sa od jeho vyhlásení dištancujeme. Vzhľadom k
tomu, že náš bývalý Sales Manager v nej uviedol viacero neprávd, si
dovoľujeme reagovať nasledovne :

 Pre sústavné nedodržiavanie zmluvných povinností zo strany bývalého
Sales Managera voči našej spoločnosti som mu dňa 26. 9. 2001 doručil
výpoveď tejto zmluvy. Túto síce prevzal, ale jej prevzatie odmietol
potvrdiť. Súčasne som ho požiadal o odovzdanie majetku našej
spoločnosti, na čo mi odpovedal : " To mi chceš vziať aj notebook ? Ten
Ti nedám."  Notebook je však majetkom spoločnosti a bol mu iba
zapožičaný.

 Môžem všetkých ubezpečiť, že sa ma prehlásenie bývalého kolegu veľmi
dotklo. Do Prahy som dorazil s kolegom z bratislavskej pobočky a vonku
nás nikto nečakal (napríklad na hraniciach sa dá overiť, že sme
vycestovali len dvaja). Dôrazne sa dištancujeme od mafiánskych praktík,
ktoré nám boli podsunuté. Niekoľkohodinové meškanie vzniklo na základe
dopravnej situácie na diaľnici, kde bolo viacero havárií, z toho jedna
vážna a niekoľko dopravných obmedzení kvôli opravám na ceste.

  Na odstupné, ktoré spomína, v zmysle nami podpísanej zmluvy nemá nárok
v prípade jej porušenia, čo sa dokázateľne stalo, a to dotyčný pán ani
nepoprel. Čo sa týka dlhov, tak za august dostal 90 % svojej odmeny a
zvyšné peniaze ako aj peniaze za september mu budú vyplatené po
komplexnej účtovnej previerke hospodárenia v pobočke, uzatvorení
pokladne a rozhovore s ním, vo výške na akú bude mať právny nárok. S
pánom Kašpárkom som strávil asi hodinu, čiže vôbec nešlo o strohú
návštevu. Vysvetlil som mu, že opakovane porušoval zmluvu, neodosielal
reporty, na základe čoho nám vznikla škoda. Oboznámili sme sa s jeho
kalendárom a pochopili sme, prečo neplnil plánovaný obrat. Aj očitý
svedok z budovy nám potom potvrdil, že dotyčného pána videl prichádzať
sporadicky. Ešte by som vedel uviesť viac argumentov, ale keďže sa
týkajú interných záležitostí spoločnosti, tak to učiním prípadne až pred
orgánmi činnými v trestnom konaní. 

 Naša spoločnosť zvažuje podanie trestného oznámenia na pána Kašpárka,
za jeho príspevok do konferencie, ktorý nám už v tejto chvíli spôsobil
preukázateľne škodu, ale za určitých okolností sme ochotní od tohto
kroku odstúpiť.

 Pokiaľ si je tento pán istý, že je pravda na jeho strane, podnikne
príslušné právne kroky, ktorých sa nebojíme, pretože vieme, aká je
pravda.

 Zodpovedne môžem prehlásiť, že naša spoločnosť dodržiava zmluvné vzťahy
a taktiež dodrží zmluvné vzťahy s českými subjektami. Aktivity na českom
území neukončujeme, ale budeme sa koncentrovať na reklamné kampane
slovenských subjektov v Čechách a českých na Slovensku.

 Aktivity na Slovensku pokračujú na Slovensku v nezmenej podobe, dokonca
pripravujeme rozšírenie spoločnosti a hľadáme nových kolegov, nakoľko tu
máme vybudovanú silnú pozíciu a podpísané dostatočné množstvo
kontraktov, dokonca už aj na rok 2002. 

Dag Palovič
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva
ad pepper media Slovakia, a.s.

 

 This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 27. 06. 2002, 17:55 CEST