Legalnost: Cena SMS reklamy

From: Martin Kopta (martin.kopta@garcon.cz)
Date: 28. 06. 2001, 20:31 CEST


> ale mame stovky clenu, jenz zaregistruji celou svoji rodinu, pribuzenstvo,
> zname, kamarady ... :)))

---> Coz mne pripomina: asi 14 dni mi den co den tak sestkrat denne 
prichazely hlavni zpravy na SMS. Sluzbu jsem si nikde neobjednal, 
SMS prichazela pres web, neobsahovala identifikaci a ani s mymi 
(mam predstavu, ze velmi vyvinutymi) schopnostmi najit na webu 
cokoli, se mi nepodarilo prijit na to, z ktereho serveru mi to chodi. 

Nakonec pomohla az intervence telefonniho operatora, ktery proste 
zablokoval dotycnou IP adresu (ale presvedcit ho, ze nejsem idiot, 
kterej dava kdekomu svoje cislo, a pak se divi, ze ho nekdo otravuje, 
to trvalo opravdu dva tydny).

---> Zaregistrovat k odberu nekoho jineho, to je IMHO proti zakonu.

  http://www.uoou.cz/101_2000.php3

Zakon 101/2000 Sb.

§3

(1) Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají (...) jakož i fyzické 
a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. 

(2) Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu 
dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

§4

a) osobním údajem jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného 
subjektu údajů. (...)

  // moje soukrome tel. cislo a soukromy e-mail se tykaji primo me.
  // jediny zpusob, jak se bez meho souhlasu dostat k temto polozkam, 
  // je: vygenerovat ho (ovsem nikoli systematicky, avsak nahodne :-)))

d) subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,

e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, 
které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, 
a to automatizovaně nebo jinými prostředky. (...) 

f) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, 
jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič 
informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,

g) uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je 
umožňuje dále zpracovávat,

l) zveřejněným osobním údajem osobní údaj, zpřístupněný zejména hromadnými 
sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného 
seznamu.

§5

(2) Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. 
(...)

(6) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem 
nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, 
příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu 
nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele. (...)

  // Muzete tedy pouzit muj e-mail uvedeny treba na http://lide.pinknet.cz, avsak...

§ 11

(1) Správce je povinen včas a řádně subjekt údajů informovat o tom, že o něm 
shromažďuje údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo je bude dále 
zpracovávat a pro jaký účel a komu mohou být zpřístupněny či komu jsou údaje 
určeny. Součástí této informace musí být též údaj o jeho sídle, případně o sídle 
zpracovatele.

(4) Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, poskytne mu kromě 
informací podle odstavce 1 a 2 před jejich dalším zpracováním dále také informace 
o tom, kdo mu údaje poskytl, informace o druhu osobních údajů, a také obsah 
těchto údajů.

§ 12

(1) Informace podle § 11 odst. 1 až 4 jsou subjektu údajů podávány písemně, 
ve srozumitelné formě a bez zbytečného prodlení. Informace se však neposkytují, 
jsou-li součástí poučení podle právního předpisu.

  // Do dnesniho dne jsem v postovni schrance nenasel ani jednu takovou 
  // informaci...

§ 47

Opatření pro přechodné období

(1) Každý, kdo zpracovává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona osobní údaje 
a na něhož se vztahuje povinnost oznámení podle § 16, je povinen tak učinit 
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(2) Zpracování osobních údajů prováděné před účinností tohoto zákona je 
nutno uvést do souladu s tímto zákonem do 1 roku od účinnosti tohoto zákona. 

§ 51

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2000, s výjimkou ustanovení 
§ 16, 17 a 35, která nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2000. 

  // Doba hajeni tedy jiz uplynula.
  // Preju Vam hodne uspechu pri shromazdovani, zpracovavani 
  // a uchovavani osobnich udaju.

--
=M=This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:45 CEST