RE: SPIRála číslo 1

From: Jaroslav Veverka (jarda.veverka@offerto.cz)
Date: 13. 09. 2000, 10:12 CEST


Dobrý den,

děkuji za mail, rád se dozvím vše co se týká SPIRu.

S pozdravem

Jaroslav Veverka
project manager CR
Offerto.com GmbH
Purkynova 27,  30136
Plzen
Tel: 019/7220190   Fax:  019/7220198
mailto:jarda.veverka@Offerto.cz

http://www.Offerto.cz - moje oblíbená aukce
jedinecný zpusob prodeje
inzerce zdarma
zboží od 1 Kc


-----Původní zpráva-----
Od: Marek Antoš [mailto:marek@antos.cz]
Odesláno: Tuesday, 12 September 2000 16:25
Komu: info@spir.cz
Předmět: SPIRála číslo 1


Dobrý den,

dovoluji si Vám zaslat první číslo našeho interního občasníku SPIRála, který
má za cíl informovat o novinkách a dění ve SPIRu. Skutečnost, že jste
dostali tento mail, znamená, že jste byl zařazen na seznam lidí, které by
podle našeho názoru mohlo dění ve SPIRu zajímat, případně byste mohli mít
zájem o členství v něm. Pokud si nepřejete SPIRálu dostávat, případně Vám
dorazí ve více kopií, omlouváme se; v takovém případě mne prosím
kontaktujte, abychom Vás mohli ze seznamu vyřadit.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky či připomínky ke SPIRu a jeho
činnosti, neváhejte nás prosím kontaktovat.

S pozdravem,

Marek Antoš
předseda VR SPIR

----
SPIRála č. 1
interní občasník o dění ve SPIRu

1. Úvod (M.A.)
2. Noví členové SPIRu (M.A.)
3. Jak pokračuje zadání výzkumu (M.A.)
4. Proč má být SPIR vlastníkem dat? (T.Ř)
5. Metodologická komise bude ustavena do konce září (M.A.)
6. Čeká nás valná hromada (M.A.)
7. Proč se stát členem (T.Ř.)
8. Jak se stát členem (T.Ř.)


1. Úvod

Jednou z hlavních zásad Sdružení pro internetovou reklamu, která byla
stanovena při jeho založení, je otevřenost jak vůči všem subjektům na trhu
(= potenciálním členům), tak vůči veřejnosti. Byli bychom rádi, aby vaše
informovanost o dění ve SPIRu byla pokud možno co nejlepší a proto jsme
přišli s myšlenkou jakéhosi interního občasníku, který jsme nazvali SPIRála.
Rozesílat jej hodláme především těm, o kterých se domníváme, že by mohli být
platnými členy SPIRu a to jak v sekci internetových médií, tak v sekci
zadavatelů.

Doufáme, že SPIRála přispěje k tomu, abyste měli vždy aktuální a přesné
informace o tom, co se ve SPIRu děje a co můžeme očekávat v nejbližší době.


2. Noví členové SPIRu

Od založení a oficiálního uvedení SPIRu uplynuly dva týdny, během nichž
došlo ve SPIRu k několika novinkám. Na jednání výkonné rady (dále jen VR)
5.9. byl především přijat první nový člen, kterým se stala společnost
Atlas.cz, a.s. (sekce médií). Od té doby jsme obdrželi několik dalších
přihlášek, které bude VR projednávat 13.9. - lze předpokládat, že všichni
přihlášení budou přijati. Z dosavadních ohlasů ze strany  potenciálních
členů vyplývá, že většina z nich chce do SPIRu vstoupit, určitá prodleva je
však způsobena administrativní náročností - je třeba podat písemnou
přihlášku podepsanou statutárním orgánem a v příloze zaslat také výpis z
obchodního rejstříku. Ve snaze pokud možno usnadnit situaci budoucím členům,
kteří podávají přihlášku, VR zaujala stanovisko, že pro účely přijetí do
SPIRu stačí předložit kopii výpisu, která nemusí být úředně ověřena.


3. Jak pokračuje zadání výzkumu

Jak jsme deklarovali už při při svém založení, největším úkolem SPIRu pro
první období je zadání výzkumu návštěvnosti Internetu. Minulý týden byla
vyhlášena neveřejná soutěž, jejímž účelem je vybrat agenturu, která bude pro
SPIR výzkum zpracovávat. Podmínkou účasti je zaslání jednoduché předběžné
přihlášky elektronickou poštou do 11. září. V tomto okamžiku jsme obdrželi
10 přihlášek, okruh společností, které se budou soutěže účastnit, však dosud
není uzavřen. Zadání soutěže je rovněž zveřejněno na našem WWW serveru
(www.spir.cz), kde se s ním mohou všichni zájemci seznámit.

Následovat bude fáze dotazů, které mohou klást jednotliví účastníci
výzkumu - odpovědi na všechny otázky budou v souladu se zadáním rozeslány
všem účastníkům do konce tohoto týdne po schválení VR.

Definitivní projekty by měli všichni účastníci soutěže předložit do 2.
října. Jednotlivé nabídky pak posoudí metodologická komise, která předloží
výkonné radě své hodnocení. Konečné rozhodnutí provede VR pravděpodobně do
konce října.


4. Proč má být SPIR vlastníkem dat?

Předně je nutno podotknout, že tento model SPIR nevymyslel, ale převzal z
fungujících mediálních trhů. Podíváme-li se na trhy, u nichž jsou výzkumy
obecně uznávány a plní roli "one currency" zjistíme, že všechny jsou
vlastněny profesními organizacemi. Jako příklad uveďme Mediaprojekt
(zadavatelem je SKMO - Sdružení Komunikačních a Mediálních Organizací), nebo
televizní peoplemetrový výzkum (zadavatelem je ATO - Asociace Televizních
organizací). SPIR jako profesní organizace sdružuje, (a pevně věříme, že
stále více bude sdružovat) významné subjekty, které spojuje jediné: komerční
komunikace na internetu (internetová reklama).  Je nezbytné, aby se takové
subjekty sjednotily v tom, co budou společně uznávat v dobách pro ně dobrých
či zlých. Je nezbytné, aby výzkum samotný (po metodické stránce) a jeho
financování byly pod kontrolou a zároveň garancí subjektu, který je otevřený
a dává možnost zůčastněným se k věci vyjadřovat.

Model, ve kterém o výzkumu rozhodují jeho účastníci a odběratelé dat,
nejlépe ze všech může zaručit vzájemnou kontrolu metodiky  i společnou
kontrolu financí do výzkumu vkládaných.


5. Metodologická komise bude ustavena do konce září

Předsedkyní metodologické komise, která bude hodnotit nabídky účastníků
soutěže o realizaci výzkumu, byla již před dvěma týdny VR jmenována Regina
Sehnalová. O kompletním složení komise však dosud nebylo rozhodnuto. Důvodem
je snaha ponechat část míst pro zástupce nových členů, kteří budou do SPIRu
přijati. O konečném složení komise rozhodne VR koncem září. Členem komise se
přitom může zásadně stát pouze zástupce člena SPIRu, což samozřejmě
předpokládá včasné podání přihlášky.

Složení metodologické komise nebude v první fázi zveřejněno, aby nedošlo k
nežádoucímu ovlivňování jejích členů ze strany účastníků soutěže. V zájmu
zachování průhlednosti celého výběru však budou publikována ihned po
vyhodnocení soutěže. Metodologická komise by navíc i do budoucna měla mít
důležité slovo při zpracování výsledků výzkumu.


6. Čeká nás valná hromada

Pravděpodobně ještě do konce tohoto roku by měla proběhnout další valná
hromada SPIRu, která bude rozhodovat především o zadaní výzkumu, jeho
finančního krytí apod. Důležitou součástí programu by však měla být také
diskuse o tom, jaké bude další směřovaní SPIRu a hlavní body jeho činnosti v
příštím roce. V případě zájmu ze strany nově přijatých členů je také možné
uspořádat nové volby do výkonné rady. V neposlední řadě budeme také muset
vyřešit otázku členských příspěvků pro příští rok.

Konání valné hromady je důležité hned z několika důvodů. Hlavní je
nepochybně otázka výzkumu, který nemůže být spuštěn bez širokého konsensu
všech významných subjektů, jichž se týká. Důležitým důvodem je však také
značné množství nových členů, které ve SPIRu očekáváme, kteří budou mít na
valné hromadě možnost uplatnit své představy o jeho dalším směřování.


7. Proč se stát členem

Podívejte se znovu na bod 4. Opravdu se Vás netýká? Opravdu, nechcete být u
toho? Navíc SPIR čeká spousta další práce. Jmenujme například terminologii
(koho z nás občas nemrzí, že si kdekdo hraje s terminologií tak, aby to
dobře vypadalo navenek, i když reálná situace je zjevně jiná). Internet musí
být transparentní, musí být jednotný v terminologii, musí mít svůj výzkum,
svůj monitoring. Na tom
všem se musíme sjednotit, aby v konečném důsledku do internetu proudil větší
podíl z reklamních
výdajů.

A to vše opravdu nechceme dělat bez Vás.


8. Jak se stát členem?

Na http://www.spir.cz naleznete v sekci "Podmínky členství" úplně dole
download
přihlášky,  kterou musíte pravdivě vyplnit ve všech bodech. Přihlášku musí
podepsat Váš statutární zástupce (osoba, která může firmu dle obchodního
rejstříku zastupovat navenek, případně někdo k tomu touto osobou
zplnomocněný). Vyplněnou podepsanou přihlášku pošlete spolu s výpisem z
obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců  na adresu sídla SPIR (V Olšinách
75,100 97 Praha 10).

---
Kontakt na SPIR:

Predseda: Marek Antos (predseda@spir.cz, tel: 02/4144 2481)
Mistopredseda: Tomas Rehak (mistopredseda@spir.cz)

Vykonna rada: Marek Antos, Petra Cervenkova, Petr Hubner, Michal Krejci,
Radek Marik, Tomas Rehak (rada@spir.cz)

WWW server: http://www.spir.cz
Sidlo: V Olsinach 75, 100 97 Praha 10--------------------------------------------------------------------------
Archiv konference, navod k odhlaseni/prihlaseni: http://reklama.nawebu.cz/


---
Prichozi zprava neobsahuje viry.
Zkontrolovano antivirovym systemem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.189 / Virova baze: 90 - datum vydani: 1/09/00

---
Odchozi zprava neobsahuje viry.
Zkontrolovano antivirovym systemem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.189 / Virova baze: 90 - datum vydani: 1/09/00This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:41 CEST