Čelní náraz do reality

From: Michal Altair Valasek (altair@altair2000.net)
Date: 25. 06. 2002, 19:22 CEST


DDV,

sledujíce zaujatou debatu v této konferenci soudím, že by to chtělo
vnésti do diskuse trochu reality.

Mediální [zde doplňte slovo dle vlastního výběru] a podobné spolky tady
nejsou proto, aby podporovaly poskytovatele obsahu, pečovaly o ně apod.
Jedná se o komerční subjekty, jejichž hlavním cílem je vydělávat peníze
a to co možná efektivně. Ano, mohou se ke svým (i potancionálním)
klientům chovat příjemně, laskavě a fér, ale pouze v případě, že se jim
to vyplatí -- protože to stojí čas, energii a tedy i peníze.

Je-li situace na trhu taková jaká je, tedy přetlak poskytovatelů
serverů, nedostatečný zájem zadavatelů a malý objem zakázek, neexistuje
nic, co by ekonomicky se chovající mediální [cokoliv] přimělo chovat se
k malým serverům lépe. Všichni - až na malé servery - jsou s tímto
stavem v zásadě spokojeni a na malých serverech v podstatě nezáleží.

Můžeme doufat, že zadavatelé reklamy jsou spokojeni z nevědomosti,
nemaje lepších informací. Pak je IMHO věcí poskytovatelů obsahu, aby
zadavatele vzdělali, dali jim smysluplné informace o své činnosti a
přiměli je, aby se o ně začaly zajímat. A tlačit na své zastupující
agentury, aby se tímto směrem začaly dívat. Představa, že tak učiní samy
od sebe je IMHO dost naivní.

Ještě k pozici malých specializovaných serverů: Kromě jiného sem též
provozovatelem a vydavatelem serveru ASP Network
(http://www.aspnetwork.cz). Jedná se o server malý a dost úzce
specializovaný - na vývojáře webových aplikací na platformě Microsoft.
Má okolo tisíce pravidelných čtenářů, přičemž lidí pro něž je náš web
určen jsou - IMHO - v ČR řádově jednotky tisíc, max. do 10 000. Nikdy
jsem se na ASP Network cíleně nesnažil prodat reklamu, nejsme členy
žádného auditu nebo podobné záležitosti (nepočítám-li nějaké dávné asi
dvouměsíční figurování v Open Auditu, než mě přestalo bavit posílat tam
logy). Vrtí se tam nějaké výměnné bannery a upřímně řečeno si nejsem
úplně přesně jist jakého systému.

Přesto nás jistá agentura oslovila, zadala si u nás reklamu a má zájem s
námi spolupracovat. Visí to, abych pravdu řekl, spíš na mně, protože mi
zaslali jakousi obludnou smlouvu, která předpokládá obšírné účtování
všeho možného. Což pro firmu sestávající z jednoho Valáška a většího
množství počítačů, vedoucí z administrativy jenom účetnictví a to v té
nejmenší možné míře, s hlubokým odporem a občasnou modlitbou aby mě za
to nezavřeli, není právě jednoduché. Takže se snažím vyjednat nějaké
podmínky kterým bych aspoň rozuměl. Pokud bych si na něco měl stěžovat,
tak na to, že zatímco já na maily odpovídám obratem, můj protějšek z
agentury s měsíčním zpožděním (možná se chytne za nos, neb je členem
konference). Nicméně uznávám, že se svým hysterickým odporem k
jakémukoliv papírování asi nejsem nejlepší klient jakého kdy měli ;-)

-- Michal A. Valasek
   Altair Software Production
__________________________________________________________
Censorship can't eliminate evil; it can only kill freedom.
E-mail: alt@ir.cz * ICQ: 6160893 * GSM: +420-603-828493
For list of all my web projects visit www.alt@ir.cz">http://www.alt@ir.czThis archive was generated by hypermail 2.1.2 : 27. 06. 2002, 17:02 CEST