Re: Pegas Internet, medialni oddeleni

From: Pavel Petřek (pavel.petrek@pegas.tm)
Date: 28. 06. 2000, 12:38 CEST


Vážení,

dovolte mi reagovat na příspěvek , který zde zaslal pan Hauner.

1. k projektu Pegas Net

projekt administrativní sítě Pegas Net vznikl v roce 1997 v dobrém úmyslu sloučit provozovatele malých serverů do jedné skupiny. Tímto krokem bylo zamýšleno přiblížit malé provozovatele blíže k zadavatelům reklamy. Systém byl technicky zprovozněn a se všemi partnery se aktivně komunikovalo. Probíhaly výměny mezi jednotlivými partnery a realizoval se i v menší míře nákup nějakého prostoru, který byl zobchodovaný - tedy i proplacený jednotlivým provozovatelům.

Ten kdo se dnes seriozně zabývá komunikací s klienty (zadavateli), ví jaké jsou kladeny nároky na kvalitu ploch, které mají být součástí marketingové komunikace klienta v prostředí internetu. Z těchto důvodů, finančních prostředků, které protékali k partnerům PegasNetu nebylo mnoho. Dále to bylo zapříčiněno odmítnutím celé rady klientů tento systém zařazovat do jejich mediaplánů.
Společnost Pegas Internet spolupracuje s mnoho seriozními partnery (provozovateli) na přípravě kvalitního servisu, který poskytujeme našim klientům.

Zaráží mne pane Hauner Vaše připomínka na serióznost společnosti Pegas Internet. Nejsem si vědom, ze by Pegas Internet prostupoval kdykoliv vůči jakémukoliv členovi Pegas Netu, nebo jakémukoliv obchodnímu partnerovi
neseriozním způsobem. Pokud máte na srdci cokoliv, s čím Vy osobně nejste spokojen, jsem otevřen jakékoliv osobní telefonické a jiné diskusi. Důrazně Vás tímto žádám, aby jste na veřejnosti nepodrýval serióznost společnosti Pegas Internet. Dle mého názoru tak činíte neoprávněně.

2. Dovolte mi abych reagoval také na slova pana Nováčka. Pokud jsme se Vás a Vašich kolegu pane Nováček jakýmkoliv způsobem dotkli, ze jsme uvedli Vás server do některých z nabídek našich klientů, omlouvám se
jménem celé společnosti Pegas Internet. Mám zato, ze je Vašim cílem "zásobit" Vás server reklamou a tudíž finančními prostředky. Náš postup vedl ke stejnému cíli.

S pozdravem Pavel Petřek
jednatel společnosti

---------------------------------------------------------------------------------------
Pegas internet s.r.o.
pavel.petrek@pegasinternet.czThis archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:39 CEST