Re: Bonton, Linx Danit ojetou Skodovku?

From: vp (vpetr@bigfoot.com)
Date: 09. 06. 2000, 20:59 CEST


Danit ojetou Skodovku? To asi nebude spravne, jedine snad, pokud byste ji prodaval drive nez za rok od nabyti 

Zakon o dani z prijmu: http://pravo.pinknet.cz/financni/dzp.txt

§ 4 Osvobození od daně
   (1) Od daně jsou osvobozeny
c) příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na
  příjmy  z prodeje  motorových vozidel,  letadel a  lodí,
  nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku.
  Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých
  věcí,  včetně příjmů  z prodeje  movitých věcí uvedených
  v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do
  obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné
  výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich
  vyřazení z obchodního majetku,


----- Original Message ----- 
From: "Jiri Rydl" <jiri.rydl@sorcerer.cz>

> pochopitelne by se mel danit i prodej ojete Skodovky Vasemu sousedovi. To
> asi malokdo z nas dela.
> 
> Jiri Rydl, PR manazerThis archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:38 CEST