Netsearch

From: redakce@interval.cz
Date: 24. 01. 2000, 18:48 CET


Nezávislosť a podpora NetSearch.
Na jeseň minulého roka vznikol na slovenskom trhu prvý nezávislý audit internetových
stránok. Tento audit si pri svojom založení kládol za cieľ objektívne auditovať a
monitorovať prevádzku internetových stránok v náväznosti na potreby reklamného trhu. V
čase, keď na trhu pôsobil bol prevažne pozitívne prijatý až na výnimky niektorých
subjektov na trhu, ktorí poukazovali na jeho vlastnícku previazanosť s významnou
internetovou agentúrou PegasMédia. Preto sa majitelia, týchto spoločností rozhodli ukončiť
ďalšie aktivity v rámci spoločnosti PegasMédia, ponúknu ju na predaj a pôsobiť budú len v
oblasti auditu prostredníctvom spoločností NetSearch so sídlom v Bratislave.

" Týmto krokom je potvrdená a zaistená nezávislosť, ktorú NetSearch ako audítor deklaruje.
O tom, že trh Audit NetSearch akceptoval, svedčí predovšetkým záujem zo strany
prevádzkovateľov serverov. Zapojenie sa do NetSearch auditu od 1.2. a 15.2. potvrdili
Infotrendy.sk, Hospodárske noviny, Avizo.sk, Trend.sk, People.sk, Forum.sk, Gamespub.sk,
Archiv.sk, Home.sk, Dnes.sk, Duel.sk, Travelpub.sk, Inzerat.sk, Test.sk, Start.sk,
Link.sk, Gooo.sk, Inzeraty.sk, Developer.sk, Hysteria-pub.sk, Gurmania.sk, www.news.sk,
Disy, Shop.sk, Reklama.sk, hovorí Michal Petřek, riaditeľ spoločnosti NetSearch
Bratislava.This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:36 CEST