audit - SITA msg

From: Miroslav Večerný (vecerny@webner.sk)
Date: 13. 01. 2000, 16:51 CET


vydala SITA - 13.01.2000 15:54
___________________________________________________


INTERNET:Taylor Nelson Sofres upevňuje svoje pozície v Internete
SR-Internet-návštenosť-audit-TNS

BRATSILAVA 13. januára (SITA) - Myšlienka auditu www v Internete nie je
nová. Aj v slovenskom Internete sa už objavili prvé lastovičky auditu-
ako www.NAJ.sk alebo www.TOPLIST.sk, ktoré však v pravom slova zmysle
auditom nie sú.Audit je nezávislé overenie návštevnosti jednotlivých www
stránok (serverov) z hľadiska štruktúry ich návštevníkov alebo ich
záujmovej orientácie a i.. Potvrdzuje alebo neguje údaje o sledovaných
parametroch. Tieto slúžia predovšetkým na strategické a mediálne
plánovanie, či už investorov alebo zadávateľov reklamy v Internete.
Vstupným materiálom pre audit sú súbory dát (logfiles), ktoré sa
ukladajú na každom serveri a pomocou špeciálnych softvérov sa
spracúvajú. Aby bolo takéto overenie hodnoverné, mala by ho vykonávať
všetkými stranami (majitelia serverov, reklamné agentúry, priami
zadávatelia reklamy...) akceptovaná nezávislá inštitúcia, ktorá nemá
žiadne iné komerčné záujmy v slovenskom Internete (vlastný obchod,
reklamnú agentúru, vlastný www server, na ktorom poskytuje služby za
úplatu apod.).
WWW servre s významným podielom v slovenskom Internete (cdshop.sk,
kultura.sk, shopping.sk, eaukcie.sk, klik.sk, zoznam.sk, dnes.zoznam.sk,
pobox.sk, twist.sk, ....) a vybraní zadávatelia reklamy (WEBNER,
Mega&Loman, Media Global) založili ešte minulý rok profesné združenie
@d-club.sk, ktoré si dáva za cieľ (okrem iného) štandardizovať vzťahy a
podmienky v rámci reklamy na Internete (legislatíva, vzdelávanie,
technické štandardy).
Členovia ad@club.sk uzatvorili v uplynulých dňoch s renomovanou
spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS) zmluvu o spolupráci v auditovaní
www stránok členov @dclub.sk. Vzniká tým významná protiváha už
existujúcemu auditu spoločnosti Netsearch, ktorý už v slovenskom
Internete začal fungovať.
Podnet na spoluprácu s TNS vyšiel od člena @d-club.sk spoločnosti Zoznam
s.r.o., ktorá prevádzkuje najväčší vyhľadávací server v slovenskom
Internete www.ZOZNAM.sk. Doteraz svoje stránky Zoznam auditoval (od
apríla 1998) u českej firmy DCCI. Ivan Debnár -konateľ firmy ZOZNAM a
zároveň výkonný riaditeľ @d-club.sk: "Zoznam.sk doteraz spolupracuje s
autorom najpoužívanejšej metodiky na českom Internete firmou DCCI. Za
celú dobu spolupráce sme mali možnosť presvedčiť sa kvalite a presnosti
merania a aj o vysokej úrovni prezentácie získaných výsledkov. Privítali
sme spojenie aktivít (v tejto oblasti) firiem DCCI a TNS, ktorá konečne
preniesla takýto audit aj na slovenský Internet. TNS patrí v oblasti
svojho podnikania k špičke a preto veríme, že výsledky meraní, ktoré
bude prezentovať sa stretnú s veľkým záujmom a najmä dôverou u našich
klientov - zadávateľov reklamy. Audit Netsearch nám zatiaľ žiadnu z
uvádzaných kvalít neprezentoval a preto sme spoluprácu s ním odmietli."
Ivan Šimek, generálny riaditeľ TNS, k tomu dodáva: "TNS robí výskumy v
Internete už niekoľko rokov prostredníctvom svojej divízie Inter@ctive.
Audit webserverov realizujeme prostredníctvom licencovaného produktu
WEBaudit. Tento produkt bol úspešne uplatnený na českom trhu minulý rok
a to formou združenia s firmou DCCI, ktorá audit v českom internete
prevádzkuje už tretí rok. Okrem auditu TNS robí aj kvalitatívne
vyhodnocovanie web stránok, panely užívateľov internetu a množstvo
iných. TNS považuje @d-club.sk za prvé (a zatiaľ jediné) združenie
reprezentujúce (z hľadiska návštevnosti serverov jeho členov)
najsilnejšie servre na Slovensku a preto sa rozhodlo začať primárne
spoluprácu s nimi. Podľa dohody by sa ešte tento mesiac mali objaviť
prvé výsledky nezávislého TNS auditu návštevnosti serverov za mesiac
december 1999."This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:36 CEST