RCPT: RE: wexl

From: Martin Kalenda (mktech@email.cz)
Date: 14. 09. 1998, 12:36 CEST


Potvrzení o čtení: váš dopis -
Confirmation of reading: your message -

  Datum / Date: 14 Sep 98 0:49
  Komu / To:  reklama@nawebu.cz
  Věc / Subject:  RE: wexl

Byl přečten / Was read at: 
      1:26, 14 Sep 98.

===================================================
MK TECH  mktech@email.cz  web.coco.cz/mktech
===================================================
 This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 11:32 CEST